Voorwaarden isolatiepremies


Welke voorwaarden zijn van toepassing?

 • enkel voor woningen die in Vlaanderen gelegen zijn en voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
 • het dak of de zoldervloer van de woning werd geïsoleerd na 1 januari 2012, enkel facturen die dateren vanaf 1 januari 2012 worden in aanmerking genomen
 • zowel voor plaatsing door geregistreerd aannemer als voor doe-het-zelvers
 • de premie kan maar eenmaal worden aangevraagd gedurende de ganse leeftijd van de woning
 • vanaf de 1ste vierkant meter krijgt u al een premie als u nieuwe isolatie plaatst
 • de R-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minimaal 3,5 m²K/W zijn. De R-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (in W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimum eis van 3,5 m²K/W te komen. De lambda- en R-waarden van de isolatiematerialen moeten worden bepaald volgens de richtlijnen van de norm NBN B 62-002. De lambdawaarden volgens de ATG-keuring zijn onder meer terug te vinden op de website www.butgb.be.
 • riet en thermisch isolerende folies worden niet aanvaard als isolatiemateriaal


Voor wie?

 • de eenmalige premie kan aangevraagd worden door een eigenaar en/of huurder (diegene die de factuur voor de investering heeft betaald)
 • de sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren (SVK's), lokale besturen, OCMW’s of verenigingen die woningen verhuren of doorverhuren, komen in aanmerking. Let wel: een aanvrager die geen natuurlijk persoon is, kan geen aanspraak maken op de verhoging voor beschermde afnemers


Premiehoogte

De hoogte van de premie varieert naargelang de situatie. Onderstaande tabel vat de verschillende mogelijkheden samen:

Uitvoering Aanvrager Premiehoogte
Door een geregistreerde aannemer Geen beschermde afnemer Uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap : 500 euro (*)
Beschermd afnemer

Uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap : 500 euro (*)
+
Uitbetaald door Wonen Vlaanderen :

 
 • 40-99 m2 : 100 euro (*)
 
 • 100-149 m2 : 300 euro (*)
 
 • vanaf 150 m2 : 500 euro (*)
Door een doe-het-zelver Geen beschermde afnemer Uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap : 500 euro (*)
Beschermd afnemer Uitbetaald door het Vlaams Energieagentschap : 600 euro (*)

(*) de premiehoogte wordt afgetopt op basis van het betaalde factuurbedrag en andere reeds uitgekeerde premies (zoals bijvoorbeeld de premie van de netbeheerder)

 

Enkele voorbeelden inzake premieberekening

 

aantal vierkante meter uitvoerder type afnemer totaal factuurbedrag premie netbeheerder Vlaamse dakisolatiepremie

50

doe het zelf

beschermd

350

120

230

150

doe het zelf

beschermd

1070

360

600

150

doe het zelf

niet-beschermd

1050

300

500

100

geregistreerd aannemer

niet-beschermd

600

400

200

40

geregistreerd aannemer

beschermd

1000

192

600

105

geregistreerd aannemer

beschermd

1200

504

696

160

geregistreerd aannemer

beschermd

2400

768

1000

 

Het factuurbedrag

Welke kosten komen in aanmerking voor de bepaling van het totale factuurbedrag?
 •  kosten voor het isolatiemateriaal zelf  
 •  kosten voor de plaatsing van het isolatiemateriaal door een geregistreerd aannemer  
 •  kosten voor het dampscherm, het bevestigingsmateriaal, het onderdak, het houtwerk om kepers te verbreden, het houtwerk om zoldervloerisolatie te ondersteunen

Welke kosten komen NIET in aanmerking voor de bepaling van het totale factuurbedrag?
 •  kosten voor de binnenafwerking  
 •  kosten voor een nieuw dak / nieuwe dakpannen / ...  
 •  kosten voor dakramen  
 •  ....

Hoe de premie aanvragen?

Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen, moet u het subsidieaanvraagformulier 2012 voor een dakisolatiepremie van uw elektriciteitsdistributienetbeheerder gebruiken en bij hem indienen. Het aanvraagformulier kunt u bij uw netbeheerder aanvragen of downloaden van zijn website. Op dit formulier kunt u de toelating geven aan de netbeheerder om uw gegevens te bezorgen aan de Vlaamse overheid voor de aanvullende dakisolatiepremie.

Indien de netbeheerder u op basis van uw premieaanvraag dakisolatie 2012/13 een premie toekent, zal de Vlaamse overheid automatisch een bijkomende premie uitbetalen. U hoeft hiervoor met andere woorden geen apart aanvraagformulier in te vullen.

Als u uw netbeheerder niet kent, kunt u deze informatie gratis opvragen via het nummer 1700 of opzoeken via de subsidiemodule van de website www.energiesparen.be.


Wat met appartementen?

Voor appartementen kunnen er zoveel dossiers worden ingediend als er afzonderlijke appartementen in het gebouw aanwezig zijn. Verschillende dossiers indienen op naam van eenzelfde huishouden zal niet worden weerhouden.


Kan de premie gecumuleerd worden?

De premie mag gecumuleerd worden met andere financiële tegemoetkomingen, zoals de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen, de premie niet-belastingbetalers, de verbeterings- en aanpassingspremie voor bijvoorbeeld constructieve dakwerkzaamheden,... Weliswaar telkens met die beperking dat nooit meer dan 100% kan worden gesubsidieerd en dat aan de gestelde voorwaarden voor die andere financiële tegemoetkomingen wordt voldaan. Voor dezelfde woning kan ook geen twee keer een premie worden aangevraagd, ook niet wanneer er later opnieuw werken zouden uitgevoerd worden.

 

Tips voor doe-het-zelvers

De Vlaamse overheid onderschrijft het belang van een professionele uitvoering van dakisolatie. Een ondoordachte plaatsing kan er niet alleen voor zorgen dat er weinig of helemaal geen energie bespaard wordt. Bovendien kan een onzorgvuldige plaatsing zelfs schade veroorzaken, bijvoorbeeld door vochtproblemen en schimmelvorming.

Ook voor handige Harry’s is het aangewezen zich voorafgaandelijk goed te informeren hoe dakisolatie op een doordachte manier moet worden aangebracht. Dit kan best door het advies in te winnen van een vakman. Bekijk ook aandachtig de internetfilmpjes op www.energiesparen.be.

 

Op zoek naar alternatieve financiering?

Investeren kost geld, ook al verdien je de investering snel terug en krijg je er subsidies voor. Ondertussen moet je de aannemer natuurlijk wel eerst betalen. Kan of wil u om bepaalde redenen voor de financiering van deze energiebesparende investering, al dan niet voorlopig, geen geld vrijmaken? Wil u misschien op dit ogenblik uw spaarcenten voor iets anders gebruiken of ziet u op tegen de moeite om naar een bankinstelling te stappen? Dan bestaat er voor u het Energierenovatiekrediet.