Zonne-energie

De zon is één van de meest rendabele en tegelijkertijd de milieuvriendelijkste energiebron die er vandaag de dag beschikbaar is. Daarbovenop is het bijna kosteloos en onuitputtelijk.

De zon levert zelfs meer energie dan we verbruiken. Elke 8 minuten stelt de zon ons evenveel energie ter beschikking als de volledige mensheid op 1 jaar verbruikt. 
De energie van de zon kan omgezet worden door fotovoltaïsche cellen naar elektriciteit. Een zonneboiler (zonnecollector) kan de energie van de zon omzetten naar warm water. Een installatie met zonnecollectoren kan een eengezinswoning tot 60% van de noodzakelijke warmwaterproductie leveren.


Fotovoltaïsche cellen

Fotovoltaïsche cellen? Een milieu bewuste keuze!

   
Wereldwijd wordt elektriciteit voornamelijk door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool, of de splijting van atoomkernen, opgewekt. Dit leidt tot grote verontreiniging van de lucht en de aardbodem. De fijne stofdeeltjes raken onze gezondheid, en veroorzaken kanker en problemen met de luchtwegen.
De CO2 uitstoot tast de ozonlaag aan en versterkt het broeikaseffect. Radioactief afval blijft de mensheid achtervolgen tot vele generaties na de onze.

Onafhankelijk


Zonne-energie maakt u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen die, voor wat België betreft, in het buitenland aangekocht moeten worden. Dit betekent dat u zelf meer controle krijgt op uw energiefactuur en op korte termijn uw investering meer dan terugverdient, zelfs zonder verdere stijging van de energieprijzen. Het is erg belangrijk dat wij op grote schaal ingrijpen om in onze eigen energiebehoefte te voorzien.

Rendement


De installatie van zonne-energie vraagt een investering, maar deze investering verdient u niet alleen terug, het is een investering waarmee u winst boekt. Dit is mogelijk dankzij de lange levensduur van uw installatie en de aantrekkelijke voordelen die de Vlaamse overheid en energiesector aanbieden.

Opgelet: de prijs van een bepaalde installatie kan variëren afhankelijk van het rendement van de zonnepanelen en de andere systeemelementen, het montagesysteem, de bereikbaarheid van de montageplaats, dakintegratie enz


Zonneboiler

Waaruit bestaat een zonneboiler installatie?

  • Een vlakke plaatcollector met hoog rendement om de zonne-energie op te vangen.
  • Een roestvrijstalen (INOX) opslagvat of geëmailleerd met ingebouwde spiralen om de energie op over te brengen.
  • Een slimme elektronische regeling met display die de circulatiepomp aanstuurt naargelang de temperatuursverschillen tussen het zonnepaneel en het sanitair water in de zonneboiler.
Een zonneboiler wordt gedimensioneerd volgens het gemiddelde dagverbruik aan warm water. Voor een doorsnee gezin voorziet ABo-EleCo een collectoroppervlak van 4 à 8m² en een opslagvat met een inhoud die doorgaans varieert tussen 200 en 400 liter. Uiteraard behoren grotere en collectieve systemen tot de mogelijkheid.

Wees gerust: ook in ons gematigd klimaat, met naast direct zonlicht ook heel wat diffuus licht, kan onze zonneboiler op jaarbasis instaan voor 50 tot 65% van uw behoefte aan sanitair warm water.