Fotovoltaïsche cellen

Voor de installatie van zonnepanelen die elektriciteit opwekken.

MAAK NU UW REKENING en u zal zien dat het LOONT om NU op de SOLARTREIN te STAPPEN!

Fotovoltaïsche cellen? Een milieu bewuste keuze!

   
Wereldwijd wordt elektriciteit voornamelijk door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkool, of de splijting van atoomkernen opgewekt. Dit leidt tot grote verontreiniging van de lucht en de aardbodem. De fijne stofdeeltjes raken onze gezondheid, veroorzaken kanker en problemen met de luchtwegen.
De CO2 uitstoot tast de ozonlaag aan en versterkt het broeikaseffect alsook radioactief afval blijft de mensheid achtervolgen tot vele generaties na de onze.

Beschikbaarheid


De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Ook in België is er genoeg zonlicht om met zonnecellen alle elektriciteit op te wekken die nodig is voor particuliere en industriële verbruikers.

Onafhankelijk


Zonne-energie maakt u minder afhankelijk van fossiele brandstoffen die, voor wat België betreft, in het buitenland aangekocht moeten worden. Dit betekent dat u zelf meer controle krijgt op uw energiefactuur en op korte termijn uw investering meer dan terugverdient, zelfs zonder verdere stijging van de energieprijzen. Het is erg belangrijk dat wij op grote schaal ingrijpen om in onze eigen energiebehoefte te voorzien.

Rendement


De installatie van zonne-energie vraagt een investering, maar deze investering verdient u niet alleen terug, het is een investering waarmee u winst boekt. Dit is mogelijk dankzij de lange levensduur van uw installatie en de aantrekkelijke voordelen die de Vlaamse overheid en energiesector aanbieden.

Opgelet: De prijs van een bepaalde installatie kan variëren afhankelijk van het rendement van de zonnepanelen en de andere systeemelementen, het montagesysteem, de bereikbaarheid van de montageplaats, dakintegratie enz